Jaarverslag 2016

ProgramIT, Eindhoven
 • Organisatie


  Formatie

  In 2016 verwelkomden we drie nieuwe collega’s en namen we van drie collega’s afscheid. Op 31 december 2016 telde Start Foundation 14,4 fte en waren er zestien medewerkers in dienst. Van hen had 75% een vast contract en 25% een tijdelijk. Tot eind november werd de werkervaringsplaats re-integratie ingevuld. Deze collega is succesvol uitgestroomd naar een reguliere baan. Daarnaast maakten we tussen maart en november gebruik van de diensten van één zzp’er voor gemiddeld een dag per week.


  Instroom bij indiensttreding

  instroom-bij-indiensttreding

  Personeelssamenstelling

  Start Foundation heeft een inclusief HRM-beleid en streeft naar een spreiding in leeftijd, validiteit en etniciteit.


  44%
  53%
  56%
  47%
  44%
  43%
  13%
  11%
  19%
  20%

  Ziekteverzuim

  Het ziekteverzuim bij Start Foundation was in 2016 2,42%. Ten opzichte van 4,7% in 2015 is dit een forse verlaging. Hiermee is de daling die werd ingezet, in 2015 voortgezet. Ter vergelijking: het gemiddelde ziekteverzuim in Nederland was in 2016 3,9%.  Leveranciersbeleid

  Start Foundation koopt zo veel mogelijk in bij inclusieve en/of duurzame bedrijven. In 2016 deden we zaken met onder andere drukkerij Wedding, schoonmaakbedrijf Gascogne, interieurbeplanting De Klerk, Coffee Solutions en Swink Webservices.

 • Bestuurlijk model

  In 2016 bestond het bestuur uit: 

  Dhr. Han Noten, voorzitter
  Mw. Femke Halsema, bestuurslid
  Mw. Annemarie van Gaal, bestuurslid
  Dhr. Alex Mulder, penningmeester
  vacature
  Mw. Leonie Belonje is juridisch bestuurssecretaris

  Het bestuur richt zich op inhoud, toezicht en strategie. De bestuursleden weten door hun kennis, ervaring en maatschappelijke positie wat er in de samenleving speelt. Het bestuur delegeert de meeste taken aan de directeur, die hierover aan hen verantwoording aflegt.

  Investeringsvoorstellen tot 250.000 euro worden door de directeur gefiatteerd. Investeringen daarboven door het bestuur. De directeur voert Mission Related Investeringen (MRI’s > 250k) uit bij een positief advies van de MRI Raad. De MRI Raad wordt vertegenwoordigd door Paul ten Kroode (voorzitter), Willian Groenen en Hans Jacobs.

  Naast de MRI Raad experimenteert Start Foundation sinds 2015 met een zogeheten Andersom Raad, een denktank van gedreven professionals, die goed zijn in out of the box denken. In 2016 bestond de Andersom Raad uit Leonie Belonje, Pieter Hilhorst, Fabian Dekker, Paul ten Kroode, Ron Steenkuijl (voorzitter) en Jaspar Roos. In de loop van 2016 is besloten de Andersom Raad te beëindigen, omdat in 2017 de organisatie wordt veranderd. Een aantal professionals blijft op een andere wijze bij Start Foundation betrokken.

  De bestuursleden, leden van de MRI Raad en de Andersom Raad worden betaald voor hun functie. Hieronder de vergoedingen per persoon.


  Functie Vergoeding in euro (excl. btw)
  Voorzitter bestuur 10.268,-
  Bestuurslid 8.556,-
  Voorzitter MRI Raad 7.550,-
  Lid MRI Raad 6.291,-
  Voorzitter Andersom Raad 3.020,-
  Lid Andersom Raad 2.516,-  Het bestuur vergaderde in 2016 vier keer. De MRI Raad hield vijf vergaderingen en de Andersom Raad kwam twee keer bijeen.

© Start Foundation 2017