Jaarverslag 2016

Cooperatie Schoongewoon, ‘s-Hertogenbosch

Focus op impact

Start Foundation bekijkt altijd hoe het effect van haar activiteiten kan worden vergroot. Daarvoor gebruiken we een aantal standaardonderzoeksmethoden. Deze richten zich op de mate van inclusiviteit van bedrijven en de ontwikkeling van individuen naar werk.


Inclusiviteit bedrijven

Start Foundation beoordeelt hoe inclusief de bedrijven zijn waarin zij investeert. Hiervoor kijken we naar de baanvindduur: hoe lang zouden de werknemers van het bedrijf nodig hebben om bij ontslag of faillissement een nieuwe baan te vinden? De baanvindduur is een representatief gegeven op basis van actuele CBS-cijfers. Omdat de baanvindduur wordt vastgesteld aan de hand van een beperkt aantal kenmerken (geslacht, leeftijd, opleiding), vullen wij dit aan met de bijzondere eigenschappen of profielen van werknemers uit onze ProfielAcceptatie-schaal. Deze kenmerken (zoals een fysieke of psychische beperking, verslaving of een detentieverleden) verkleinen hun kansen bij een werkgever. Baanvindduur en ProfielAcceptatie-schaal tezamen bepalen de inclusiviteit van het bedrijf én mede onze investeringsbeslissing.

Begin 2016 is bij 35 bedrijven met een lopend krediet een sociale analyse uitgevoerd. Hieruit blijkt dat bij deze bedrijven 2.066 mensen werken, van wie 830 met een langer dan gemiddelde baanvindduur en 227 mensen met een specifiek profiel. In totaal werken bij deze bedrijven 912 mensen (44%) met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

Ontwikkeling van individuen richting werk

Wij ondersteunen ook initiatieven die individuen aan werk helpen. Van de deelnemers hieraan registreren we een aantal basisgegevens, zoals leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, het resultaat van het traject (is iemand uitgestroomd naar werk of opleiding), groei in zelfredzaamheid en welke andere ondersteuning de deelnemer kreeg (hulp bij schulden, zorgondersteuning, etc.). Voor het meten van de zelfredzaamheid gebruiken we de WERK-bron. Dit instrument heeft Start Foundation in 2014 helpen ontwikkelen op basis van inzichten uit de Outcomes Star uit het Verenigd Koninkrijk.

Inmiddels zijn 35 organisaties die mensen naar werk leiden en door Start Foundation worden ondersteund, getraind in het gebruik van de WERK-bron. Langs die weg wordt zichtbaar wat er voor hen verandert tussen het moment van instroom in het traject en het moment van uitstroom. Projecten kunnen hiermee aan hun stakeholders laten zien welke resultaten zij bereiken. Zoals 3D Ambacht, dat met de resultaten in de hand financiers wist te overtuigen. Ook kan Start Foundation in de toekomst projecten vergelijken en analyseren welke aanpak het beste werkt voor ieder individu.

Om het waarom en hoe van impact inzichtelijk te maken, hebben we in 2016 een korte animatiefilm ontwikkeld.

© Start Foundation 2017