jaarverslag 2016

Disclaimer

Startmetvragen.nl is een initiatief van Start Foundation.

De door Start Foundation op/via deze site(s) verstrekte informatie is geen aanbod, advies of financiële dienst.

De door Start Foundation verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Start Foundation kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Start Foundation en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Start Foundation aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Start Foundation worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Start Foundation.

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Start Foundation omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

De geboden informatie kan aan wijziging onderhevig zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

Klachten en geschillen
Vanzelfsprekend doen wij onze uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat u ergens ontevreden over bent. Neemt u in zo'n geval eerst contact via info@startfoundation.nl.

© Start Foundation 2017