Jaarverslag 2015

Team Start Foundation, Eindhoven
 • Organisatie


  Formatie

  In 2015 verwelkomden we drie nieuwe collega’s en namen we van drie collega’s afscheid. Op 31 december 2015 telde Start Foundation 14,4 formatieplaatsen en waren er zestien medewerkers in dienst. Van hen had 69% een vast contract en 31% een tijdelijk. Van januari tot oktober werd de werkervaringsplaats re-integratie ingevuld. Daarnaast werkte er een hbo-stagiair van februari tot juli.


  instroom-bij-indiensttreding

  Personeelssamenstelling

  Start Foundation heeft een inclusief HRM-beleid en streeft naar een spreiding in leeftijd, validiteit en etniciteit.


  44%
  54%
  56%
  46%
  50%
  40%
  6%
  23%
  25%
  14%

  Ziekteverzuim

  Het ziekteverzuim bij Start Foundation was in 2015 4,7%. Ten opzichte van de 9,7% in 2014 is dit een forse verlaging. Ter vergelijking: het gemiddelde ziekteverzuim in Nederland was in de eerste drie kwartalen van 2015 3,9%. Zowel in 2014 als 2015 is het verzuim grotendeels te danken aan langdurige uitval.  Leveranciersbeleid

  Start Foundation koopt zo veel mogelijk vanuit haar missie in bij inclusieve en/of duurzame bedrijven. In 2015 deden we zaken met o.a. drukkerij Wedding, schoonmaakbedrijf Gascogne, interieurbeplanting De Klerk, Coffee Solutions voor de koffie op kantoor. The Colour Kitchen verzorgde de lunch tijdens het 1ste nationale congres Social Impact Bonds.

 • Bestuurlijk model

  In 2015 zijn de Stichting Start (moederkapitaal) en Stichting Start Foundation (het uitvoerende bureau) en de besturen hiervan gefuseerd. Het bestuur blijft zich richten op inhoud, toezicht en strategie. De bestuursleden hebben door hun kennis, ervaring en maatschappelijke positie een ruime omgevingsoriëntatie en maatschappelijke gevoeligheid. Het bestuur delegeert de meeste taken aan de directeur, die hierover aan hen verantwoording aflegt. In 2015 bestond het bestuur uit:
  Dhr. A. Westerlaken, voorzitter
  Dhr. H. Noten, vicevoorzitter
  Mw. F. Halsema, bestuurslid (per 1 oktober)
  Vacature
  De heer A. Westerlaken is eind 2015 gestopt als bestuurslid en voorzitter.

  De Raad van Advies van voorheen is afgeschaft. Investeringsvoorstellen tot 250.000 euro worden door de directeur gefiatteerd. Investeringen daarboven door het bestuur. MRI’s (> 250k) worden door de directeur uitgevoerd bij een positief advies van de MRI Raad. De MRI Raad wordt vertegenwoordigd door Paul ten Kroode (voorzitter), Willian Groenen en Hans Jacobs.

  Naast de MRI Raad kent Start Foundation anno 2015 ook een zogeheten Andersom Raad. Dit is een denktank met gedreven professionals die hun kennis delen en vooral ‘andersom’ en out of the box denken. De raad helpt Start Foundation met vernieuwen en impact aan de onderkant van de arbeidsmarkt. In 2015 bestond de Andersom Raad uit Leonie Belonje (voorzitter), Pieter Hilhorst, Fabian Dekker, Paul ten Kroode, Ron Steenkuijl en Jaspar Roos.

  De bestuursleden, leden van de MRI Raad en de Andersom Raad worden betaald voor hun functie. Hieronder de vergoedingen per persoon.


  Functie Vergoeding in euro (excl. btw)
  Voorzitter bestuur 10.200,-
  Bestuurslid 8.500,-
  Voorzitter MRI Raad 7.500,-
  Lid MRI Raad 6.250,-
  Voorzitter Andersom Raad 3.000,-
  Lid Andersom Raad 2.500,-  Het bestuur vergaderde in 2015 vier keer. De Andersom Raad kwam twee keer bijeen en de MRI Raad hield drie vergaderingen.

© Start Foundation 2016