Jaarverslag 2015

Werkboekjes Social impact bonds, van fenomeen naar praktijk

Activiteiten

In 2015 rolden we de nieuwe huisstijl verder uit. Daarnaast deelden we onze kennis over Social Impact Bonds. Ook konden onze stakeholders in 2015 via een onderzoek hun mening over Start Foundation ventileren.
Kennisdeling

In december 2013 maakte Nederland voor het eerst kennis met het fenomeen Social Impact Bond. Start Foundation lanceerde de eerste SIB samen met de gemeente Rotterdam, ABN AMRO Social Fund en de Buzinezzclub. Hiermee werden 160 werkloze jongeren aan werk geholpen. De belangstelling bij overheden, banken en andere geldverstrekkers en uitvoerende partijen voor prestatiefinanciering groeide sterk. Daarom organiseerde Start Foundation op 8 oktober 2015 het 1ste nationale congres Social Impact Bonds, om de opgedane kennis te delen. De Engelse onderzoekster Emilie Goodall gaf een exposé over haar onderzoek, dat zij uitvoerde onder de eerste 26 SIB’s die de wereld kent, waaronder die in Rotterdam. “By paying by outcomes, governments can reduce the cost of failure.” Minister van Financiën Dijsselbloem opende het uitverkochte congres met een videoboodschap waarin hij aangaf deze aanpak met belangstelling te blijven volgen. De do’s en don’ts van Social Impact Bonds werden beschreven in het werkboekje Social impact bonds. Van fenomeen naar praktijk, dat tijdens het congres werd uitgedeeld. Ook na het congres bleek de belangstelling voor het onderwerp groot. Het boekje werd ruim 100 keer nagestuurd en meer dan 200 keer gedownload. Via de website werd ruim 240 keer doorgeklikt naar de online versie. Een terugblik op het congres is hier te bekijken.

Communicatie en pr

Onze huisstijl onderging eind 2014 een metamorfose. In 2015 hebben we deze verder doorgevoerd in al onze communicatie, zoals de website en de nieuwsbrief. Ook kwam het nieuwe magazine, waarin meer dan voorheen het accent op (inclusieve) bedrijven en ondernemers ligt, vier keer uit. In april is er een digitale nieuwsbrief uitgekomen en daarna tijdelijk stopgezet. Net als we met het magazine deden, gaan we hiervoor in 2016 een nieuw concept ontwikkelen. Het aantal Twitter-volgers, LinkedIn-groepsleden en Facebook-likes groeide evenals voorgaande jaren gestaag. De website Startfoundation.nl ontving 22.720 unieke bezoekers. Ook het aantal unieke bezoekers op autismewerktwel.nl nam toe, tot 12.183. Het jaarverslag over 2014 werd opnieuw binnen startmetvragen.nl gepubliceerd. Het werd 1.888 keer bezocht, met opvallend veel unieke bezoekers (72%).

Stakeholderonderzoek

In 2015 is er een stagiair aan de slag gegaan met stakeholderonderzoek. Via elf diepte-interviews en een online enquête onder 54 bedrijven en organisaties die de afgelopen jaren financiering hebben ontvangen, werd de mening over het imago, de rol en de toegevoegde waarde van Start Foundation gevraagd. Met als belangrijkste conclusies:

  • De respondenten zijn over het algemeen goed op de hoogte van het aanbod, de kernactiviteiten en de missie van Start Foundation.
  • De respondenten herkennen nog onvoldoende het innovatieve en creatieve karakter van de organisatie.
  • De respondenten hebben over het algemeen verwachtingen die in lijn liggen met het aanbod van Start Foundation, en ruim 75% vindt dat de verwachtingen zijn waargemaakt.
  • Naast de financial support vinden stakeholders de adviserende en begeleidende rol van onschatbare waarde.
  • De helft van de stakeholders wil dat Start Foundation haar kennis en expertise meer uitdraagt.
  • 60% van de stakeholders wil meer gebruikmaken van het netwerk van Start Foundation.

  • Daarnaast hielden we ook een bijeenkomst met acht (sociale) bedrijven. Centraal stond de vraag hoe we meer voor elkaar kunnen betekenen bij het verspreiden van de inclusiviteitsgedachte naar andere bedrijven. In 2016 zullen we met de opbrengsten uit deze bijeenkomst activiteiten ontwikkelen.

    © Start Foundation 2016