Jaarverslag 2016

Terugblik 2016

2016 bracht voor Start Foundation de bevestiging dat haar missie steeds meer aanslaat bij normale bedrijven. Veel werkgevers tonen zich gevoelig voor het appel om meer aan sociaal ondernemen te doen. Toch valt het in de praktijk niet mee om hieraan handen en voeten te geven. ‘Want het is lastig om een idee concreet te vertalen in het meer kansen bieden aan mensen’, zegt Start Foundation-directeur Jos Verhoeven. ‘Wij helpen graag bij die transitie.’

Investeringen

4.000.000,-
3.183.971,-
4.000.000,-
1.744.888,25
3.000.000,-
2.572.049,-
3.000.000,-
2.429.678,-

Financieel

Het vermogen van Start Foundation komt uit de verkoop van Start Uitzendbureau aan USG (United Services Group) in 2002. Het doel was om het vermogen zo veel mogelijk in stand te houden en er maatschappelijke impact mee te realiseren. In 2016 is de discussie gestart of instandhouding van het vermogen wel een doel behoort te zijn.

Activiteiten

In 2016 financierden we 25 projecten en bedrijven die rechtstreeks bij ons aanklopten, én eigen initiatieven. Zo probeerden we de ontslagen medewerkers van V&D een hart onder de riem te steken. Tijdens de Dutch Design Week belichtten we samen met de gemeente Eindhoven de mogelijkheden die robotisering kan bieden voor mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt.

15748
twitter

Focus op impact

Start Foundation bekijkt altijd hoe het effect van haar activiteiten kan worden vergroot. Daarvoor gebruiken we een aantal standaardonderzoeksmethoden. Deze richten zich op de mate van inclusiviteit van bedrijven en de ontwikkeling van individuen naar werk.

Start met vragen

U staat centraal in dit jaarverslag. Want misschien bent u wel nieuwsgierig naar heel andere zaken dan die waarover wij zelf berichten. Daarom nodigen we u uit ons vragen te stellen. Dat mag over van alles zijn wat te maken heeft met onze organisatie en onze activiteiten. Wij plaatsen zowel vraag als antwoord binnen een week op deze website.

© Start Foundation 2017